Управління та структура

Відповідно до законодавства України, вищим керівним органом громадської організації ІСАР “Єднання” є Загальні збори її членів. Враховуючи світові стандарти управління демократичними структурами, Загальні збори затвердили Наглядову Раду ІСАР “Єднання” і наділили її розпорядчими та контрольними повноваженнями щодо усієї діяльності організації. Крім того, Загальні збори обирають також Голову ІСАР “Єднання”, який відповідає за дотримання затвердженої стратегічної лінії організації. Постійно діючим виконавчим органом ІСАР “Єднання” є Правління та Виконавчий директор, які здійснюють керівництво діяльністю організації у період між Загальними зборами.

ІСАР “Єднання” працює через свій офіс у Києві, що виконує програми по п’яти головним напрямкам:

  1. Добродія Київська: надання грантів та технічної допомоги ОГС.
  2. Робота у громадах: сприяння вирішенню проблем у місцевих громадах.
  3. Школа громадської ініціативи: тренінги, консультації.
  4. Підвищення авторитету ОГС: розповсюдження матеріалів про успіхи ОГС.
  5. Інформація, дослідження та аналіз у сфері громадянського суспільства.

Крім того, ІСАР “Єднання” є засновником та членом Мережі підтримки ОГС, що охоплює всю Україну і включає майже 30 досвідчених організацій.