“Кейс стаді”

“Кейс-стаді” є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Гарвардська школа бізнесу подає таке визначення кейс-методу: “Метод навчання, за яким студенти та викладачі беруть участь у безпосередньому обговоренні практичних ситуацій та задач. Ці кейси,  сформульовані виходячи з досвіду реальних людей, що працюють у заданій сфері, читаються, вивчаються та обговорюються присутніми. Вони є основою для проведення бесіди, дискусії в групі під керівництвом модератора.” Кейс – це події, які реально відбулися і які тренер описує для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, підштовхнути присутніх до обговорення та аналізу ситуації, до прийняття рішень.

 

У межах Форуму заплановані наступні сесії формату “кейс-стаді” -

У тематичній панелі “СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ”:

“Стратегія ефективного врядування”

 

У тематичній панелі “ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЛЯ ВСІХ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ”:

“Співпраця з бізнесом як виклик для ОГС”