Що таке фонд громади

Фонди громад – це неурядові благодійні структури, призначення яких полягає в підвищенні якості життя громад, на території яких поширюється їхня діяльність. Фонди громад визначають потреби місцевої громади, заохочують благодійні пожертви і накопичують кошти, з яких надають гранти на впровадження ініціатив з вирішення соціально важливих місцевих проблем.

Практика створення фондів громад для вирішення місцевих проблем шляхом залучення місцевих ресурсів і колективного громадського прийняття рішень щодо їх використання широко розповсюджена у світі. І бере свій початок з 1914 р., коли у місті Клівленді, США  банкір Фредерік Гаріс Гофф з метою організованого використання благодійних пожертв на нагальні потреби громади заснував фонд громади. Сьогодні фонди громад працюють у 84 країнах світу.

В Україні процес створення таких фондів розпочався не так давно (в кінці 90-тих) і програма «Школа фондів громад» спрямована на підтримку вже існуючих та заохочення створення нових фондів громад в нашій країні.

Які організації можна вважати фондами громад?

Базові ознаки фонду громади в Україні:

I.  Стартові.

1.1.      Метою діяльності фонду громади є покращення якості життя мешканців чітко географічно визначеної території  (не має прив’язки до певної теми, групи громади тощо).

1.2.      Залучається до вирішення найрізноманітніших актуальних проблем життя місцевої громади, визначених самою громадою.

1.3.      Залучає широкий спектр переважно місцевих ресурсів громади.

1.4.      Самоврядність на основі представництва. Керується радою авторитетних громадян, що широко представляють всі сектори громади.

1.5.      Є офіційно зареєстрованою юридичною особою, яка працює на постійній основі, є автономною, організаційно незалежною (не перебуває у залежності від інших організацій чи влади), фізично доступною для мешканців громади.

1.6.      Проводить постійний моніторинг, аналіз проблем та потреб громади, що відображається у стратегії та діяльності фонду громади.

1.7.      На конкурсних засадах надає гранти іншим некомерційним організаціям чи ініціативним групам задля вирішення проблем громади (докладає багато зусиль до заохочення інших до активних дій і тому частіше фінансує ідеї та програми інших, ніж  реалізує власні програми,  є грантодавцем).

1.8.      Впроваджує відкриті й прозорі процедури та практики в усіх аспектах своєї діяльності.

1.9.      Безпосередньо не здійснює ніякої комерційної діяльності.

1.10.    Не політичний. Не надає фінансування політичним партіям та виборчим блокам.

1.11.    Не релігійний.

II. Ознаки, які мають бути досягнуті протягом перших років діяльності:

2.1.      Розвиває культуру філантропії в громаді через добровільне пожертвування фізичними та юридичними особами часу, вмінь, фінансів, матеріальних цінностей та послуг.

2.2.  Працює над забезпеченням максимальної участі місцевих мешканців у житті громади. Гуртує різні зацікавлені сторони (організації, людей) до вирішення місцевих проблем, заохочуючи до партнерства, співробітництва, інвестування. Виступає в ролі з’єднувальної ланки між тими, хто має ресурси та тими, хто цих ресурсів потребує.

2.3.      Надає донорам послуги, що сприяють досягненню ними благодійних цілей.

III.      Рекомендовані (важливі, проте не завжди можливі на початку діяльності):

3.1.      Забезпечує сталість своєї життєдіяльності зазвичай шляхом створення такого стабільного джерела доходів як ендавмент чи соціальне підприємство.

3.2.      Є лідером в громаді (залучається до різноманітних громадських заходів, розвиває співробітництво у громаді, виступає ініціатором, партнером, посередником та координатором у вирішенні важливих для громади проблем).

Фонд громади одночасно виконує у громаді три основні ролі: є лідером громади, двигуном розвитку філантропії та інструментом перерозподілу ресурсів задля вирішення найважливіших проблем та потреб громади.