Розвиваємо спроможність

Платформа організаційного розвитку ngomarket.org.ua пропонує організаціям громадянського суспільства можливості підвищення свого організаційного потенціалу завдяки навчанню, консультаціям та іншим послугам, які можна отримати від спеціалістів з різних питань організаційного розвитку зміцнювати як основні організаційні спроможності, так і отримати спеціальні навички, 

Платформа ngomarket.org.ua має можливість надати підтримку організаціям громадянського суспільства у вигляді міні гранту на оплату послуг, спрямованих на зміцнення як основних організаційних спроможностей, так і отримання спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати більш ефективними, незалежними та життєздатними.

На даний момент доступні наступні гранти з організаційного розвитку:

Гранти з організаційного розвитку ОГС

Гранти для розвитку організаційних та технічних спроможностей у сфері ВІЛ/СНІД

Під організаційним розвитком слід розуміти  розвиток чотирьох спроможностей:

Технічні спроможності – це спроможності, які лежать у безпосередній сфері діяльності організації. Це і підвищення якості послуг, які організації надають своїм цільовим групам, і утвердження стандартів, за якими працюють організації, і розвиток компетенцій у певному напрямку діяльності організації.

Наприклад, якщо організація працює в сфері захисту прав людини, то до технічної спроможності може відноситись розширення знань у сфері прав людини, формування навичок захисту прав людини, використовуючи різноманітні підходи та механізми.

Організаційні спроможності – це спроможності, необхідні для сталого, послідовного та надійного виконання організацією своєї місії та завдань. Ці спроможності передбачають розвиток систем та структур врядування та управління організацією, фінансовий менеджмент, розвиток людського капіталу, мобілізацію ресурсів, тощо.

Наприклад, якщо організація працює в сфері прав людини, то до організаційної спроможності може відноситись покращення процесів роботи органів правління, управління організацією, проектного менеджменту, зміцнення здібностей мобілізовувати фінансові або людські ресурси на захист прав людини, тощо.

Адаптивні спроможності – це спроможності, які фокусуються на здатності організації реагувати на політичні, соціально-економічні, культурні зміни, що впливають на середовище, в якому працюють організації. Важливими навичками для спроможностей адаптуватись є стратегічне та операційне планування, навички проведення оцінки і аналізу, планування діяльності на основі результатів оцінки, тощо.

Спроможність впливати – це спроможність організацій впливати на середовище, в якому вони працюють. Такі спроможності включають навички адвокації, ведення переговорів, комунікації, розвиток співпраці та партнерства всередині сектору та з “акторами”  з інших секторів.

Наприклад, якщо організація працює в сфері захісту прав людини, то спроможність впливу буде означати здатність впливати на прийняття рішень, залучати партнерів з різних секторів суспільства для вирішення тієї чи іншої проблеми.

Систему малих грантів (ваучерів) для організаційного розвитку організацій громадянського суспільсва в Україні було започатковано міжнародною організацією Pact Inc в рамках програми UNITER з підтримки організаційної спроможності ОГС. Система виявилась затребуваною серед користувачів та оримала подальшу підтримку USAID та SIDA, а також від Проекту USAID «Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників груп найвищого ризику в Україні».

З 2012 року систему малих грантів адмініструє “Єднання”.

Будь ласка, ознайомтесь з відповідями на поширені запитання на платформі ngomarket.org.ua