Словник основних термінів

Адвокація, Адвокасі англ. Advocacy— термін з практики діяльності громадських організацій США, який означає кампанію, направлену на представництво і захист прав та інтересів певної соціальної групи. Українською мовою вживаються терміни-аналоги: адвокація, адвокасі, едвокасі, просування, лобіювання, представлення та захист прав громадян. Об’єктом впливу для адвокасі-компанії є державні установи; мета впливу — здійснення певних структурних змін (наприклад, прийняття законів) щодо групи, інтереси якої лобіюються.

Бенефіціар — одержувач визначених вигод, що виникають у результаті реалізації проекту, діяльності організації.

Делегування повноважень – це процес передавання керівником частини будь-якої своєї роботи та повноважень, необхідних для її виконання, підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання. За допомогою делегування повноважень встановлюються формальні відносини та посадові зв`язки працівників в організації. Саме вони слугують основою для упорядкування спільної діяльності підрозділів і забезпечують можливості координувати роботу організації.

Легітимність організації -  тут мається на увазі залучення організацією своїх основних бенефіціарів до управління та планування, звітування про діяльність організаціями перед бенефіціарами, наявність можливості зворотного зв’язку між організацією та бенефіціарами. Легітимність це вимір того наскільки організація потрібна та важлива для цільової групи для якої НГО працює.

Організаційний розвиток – Pact дає визначення організаційному розвитку як процесу створення функціональної спроможності окремих організацій громадянського суспільства та державних установ. Функціональна спроможність відноситься до систем і процесів, які організація потребує для ефективної роботи, тим самим збільшуючи їх вплив.

Організаційна спроможність – здатність організації ефективно досягати своєї місії та підтримувати стале функціонування в довгостроковому періоді.

Професійний розвиток персоналу організації  – процес здобуття працівниками організації професійних знань, удосконалення вмінь та навичок, підвищення їх компетентності з метою  забезпечення ефективного виконання їх обов’язків,  завдань.

Стратегічний менеджмент (Стратегічне управління) — це процес оцінки зовнішнього середовища, формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на створення і утримання конкурентних переваг. Він є безперервним процесом, а не одноразовим зусиллям по розробці стабільного стратегічного плану;

Фандрейзинг (англ. Fundraising) — процес залучення грошових коштів та інших ресурсів організацією (переважно некомерційною) з метою реалізації як певного соціального проекту, так і серії проектів, об’єднаних однією спільною ідеєю або ж «вектором руху». Кошти можуть надходити від приватних осіб, комерційних організацій, фондів, урядових організацій;

Фінансовий менеджмент — система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності діяльності організації;


Більше корисних термінів можна знайти тут  http://ngomarket.org.ua/library/202/