Завершені грантові програми

 1. Сільським громадам – гідне буття (2008-2009)
  (Фінансування: компанія “STC Investment”, Україна, голова Ради директорів Олег Бахматюк, та Фонд Чарльза Стюарта Мотта, США)

  Мета програми: підтримка громадських ініціатив зі сприяння сталому розвитку сільських громад для зміцнення громадянського суспільства і підвищення якості життя в Україні. Територія впровадження програми: усі регіони країни. Максимальний обсяг гранту: 5 000 грн.

  На засіданні Ради експертів 15 листопада 2008 року було затверджено до фінансування 30 проектів на загальну суму 149 033,80 гривень. Інформацію про підтримані проекти див. у розділі Архів підтриманих проектів.


 2. Світло причетності (2007-2008)

  (Фінансування: Група компаній “ФОКСТРОТ”, Україна, та Фонд Чарльза Стюарта Мотта, США)

  Мета програми – підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя дітей-сиріт та інших когорт соціально уразливих дітей шляхом впровадження громадських ініціатив і активізації участі широких верств населення у вирішенні проблем на місцевому і загальноукраїнському рівні.

  Підтримано 15 проектів на загальну суму 59 205, 10 гривень. Більш детальну інформацію про підтримані проекти див. у розділі Архів підтриманих проектів.

  Вплив профінансованих проектів оцінювали за такими критеріями:

  1. Ефективність впливу заходів в межах проектів на підвищення якості життя дітей-сиріт та інших когорт соціально уразливих дітей.
  2. Ефективність залучення дітей-сиріт та інших когорт соціально уразливих дітей до заходів в межах проекту.
  3. Ефективність просвітницьких заходів, спрямованих на активізацію участі населення у вирішенні проблем дітей-сиріт та інших когорт соціально уразливих дітей, в тому числі, ефективність засобів і масштаби розповсюдження інформації про проект.
  4. Сприяння підвищенню уваги влади до проблем дітей-сиріт та інших когорт соціально уразливих дітей [зокрема, залучили владу до участі у заходах.
  5. Залучення ЗМІ до висвітлення тематики щодо дітей-сиріт та інших когорт соціально уразливих .
  6. Впровадження креативних підходів і форм роботи.
  7. Ефективність заохочення фінансової та інших видів матеріальної допомоги або з інших джерел з боку місцевої громади, або з інших джерел.
  8. Ефективність створення можливостей для подальшої діяльності в обраному напрямку після завершення проекту.
  9. Вплив проекту на розвиток організаційної спроможності ОГС-виконавця проекту або інших ОГС.

  Аналіз результатів оцінки впливу засвідчив таке:

  1. усі підтримані проекти сприяли покращенню життя дітей сиріт та інших когорт соціально-уразливих дітей;
  2. в межах усіх підтриманих проектів діти-сироти та інші когорти соціально уразливих дітей активно залучалися до заходів в межах проекту;
  3. 67% організацій (10 проектів) проводили просвітницькі заходи серед загалу населення для забезпечення активізації залучення пересічних громадян до вирішення проблем дітей-сиріт та інших когорт соціально-уразливих дітей;
  4. 53% (8 проектів) продемонстрували вплив за критерієм сприяння підвищенню уваги влади до проблем дітей-сиріт та інших когорт соціально уразливих дітей;
  5. 93% організації (14 проектів) продемонстрували ефективність залучення ЗМІ до висвітлення тематики щодо дітей-сиріт та інших когорт соціально уразливих дітей;
  6. 20% (3 проекти) продемонстрували вплив за критерієм впровадження креативних підходів і форм роботи;
  7. 33% організацій (5 проектів) залучили додаткове фінансування та інші види матеріальної допомоги на виконання проектів;
  8. в межах усіх проектів були створені можливості для подальшої діяльності в обраному напрямку після завершення проекту.

  Додаткову інформацію про результати підтриманих проектів див. у розділі “Антологія успіхів ОГС”.

  Коментар.
  Більшість досягнень наших грантоотримувачів ми оцінюємо крізь призму вироблених критеріїв та очікувань від проведеної роботи. Але є й інший бік медалі, який відкриває панораму людської долі, цінностей, переживань, а також радість від натхненної праці задля добробуту інших. Не треба критеріїв, щоб зрозуміти, що саме це і є тим, за що боролася кожна з 15 організацій, що відповідально виконували свої проекти в межах цієї програми.


 3. Дотримання прав людини у сфері діяльності правоохоронних органів (2006-2008)
  (Фінансування: Міністерство закордонних справ Данії)

  Програма виконувалася в рамках проекту “Розвиток громадянського суспільства в Україні” Координатора проектів ОБСЄ в Україні на території п’яти областей України – Кіровоградської, Львівської, Луганської, Херсонської та Хмельницької. Загальною метою проекту було зміцнення громадянського суспільства, яке сприяє розвитку демократії на засадах верховенства права, захисту прав людини, прозорості та підзвітності влади.

  Підтримано 23 проекти на загальну суму 284 244 євро (діапазон мікро-гранту:             5 000-15 000       євро). Більш детальну інформацію про підтримані проекти див. у розділі Архів підтриманих проектів.

  Вплив підтриманих проектів оцінювали за такими критеріями:

  1. сприяння підвищенню рівня освіченості загалу населення щодо дотримання прав людини у сфері діяльності правоохоронних органів;
  2. сприяння участі та підвищенню рівня освіченості цільових груп щодо дотримання прав людини у сфері діяльності правоохоронних органів;
  3. заохочення участі влади до вирішення проблеми;
  4. заохочення участі місцевої громади до вирішення проблеми;
  5. позитивні зрушення у політиці та законодавстві щодо прав людини у сфері діяльності правоохоронних органів;
  6. впровадження інноваційних і нерозповсюджених в Україні методів та форм роботи;
  7. освітлення інформації у ЗМІ;
  8. сприяння життєздатності ОГС: розвиток організаційних спроможностей ;
  9. співпраця між ОГС.

  Аналіз результатів оцінки впливу засвідчив таке:

  1. усі підтримані проекти сприяли підвищенню рівня освіченості цільових груп щодо дотримання їхніх прав, а також активно заохочували участь державних структур та влади до вирішення проблем;
  2. більше 90% проектів (21) сприяли підвищенню рівня освіченості засуджених, ув’язнених, звільнених з місць позбавлення волі, а також працівників правоохоронних органів;
  3. більше 20% проектів (5) продемонстрували вплив за критерієм “позитивні зрушення у політиці та законодавстві”, що ми вважаємо вельми суттєвим, враховуючи певну косність цієї сфери та труднощі впровадження змін;
  4. майже половина проектів (11) сприяли заохоченню місцевої громади до вирішення проблем у сфері дотримання прав людини правоохоронними органами;
  5. в ході більше половини (12) проектів було впроваджено новітні методи або форми роботи, мало розповсюджені у нас в країні;
  6. більше 90% проектів (21) сприяли активізації співпраці між ОГС, біля 85% – посиленню їх життєздатності, причому більше 75% проектів призвели до зростання організаційних спроможностей (навичок, вмінь тощо) і майже стільки ж – до підвищення їхнього авторитету.;
  7. аналіз результатів оцінки впливу показав, що більше 80% усіх підтриманих проектів (19) сприяли покращанню ситуації більш ніж по 6 критеріях з 9 можливих, а більше третини проектів (8) – по 8 критеріях з 9 можливих.

  Додаткову інформацію про результати підтриманих проектів див. у розділі “Антологія успіхів ОГС”.

  Коментар

  1. Більшість досягнень наших грантоотримувачів можна оцінити, спираючись на вироблені критерії. Разом з тим, важко було передбачити вплив діяльності в межах проектів на життя окремих людей, на їхню долю та майбутнє. А історії про те, як активісти, працюючи з неповнолітніми правопорушниками, повернули до нормального життя не одну дитину? А історія про те, як вчасно проведена розмова психолога проекту із засудженою людиною зупинила руку з петлею на бечівці? А історія про те, як після тюрми вчасно наданий паспорт дозволив звільненому не повернутися на кримінальну стезю, а навіть допомогти іншим стати на ноги? Такі історії, як сонячний промінь, неможливо оцінити за будь-якими критеріями. В цьому – додаткова, невмируща цінність роботи громадських активістів.
  2. Особливо варто підкреслити ще один, неочікуваний нами вплив: правоохоронна система, що є дуже замкнутою за своїм статусом, почала ставати більш відкритою громаді. Завдяки нашим грантоотримувачам громадський моніторинг стану справ у колоніях, у слідчих ізоляторах та інших установах системи став більш поширеним і віриться, що така практика буде продовжена і в майбутньому.

   


 4. Шлях у майбутнє (2003-2006)”
  (Фінансування: Фонд Чарльза Стюарта Мотта, США, та ДОЕН, Нідерланди)

  Мета програми - сприяння покращанню якості життя в Україні шляхом підтримки громадських ініціатив українських ОГС при активному залученні широких верств населення до вирішення нагальних проблем на місцевому і загальноукраїнському рівні.

  Підтримано 91 проект з бюджетом від 182 до 3 500 доларів на загальну суму 200 тисяч 7 доларів США. Підтримані проекти належали до широкого діапазону суспільної та екологічної проблематики – від правової допомоги громадянам і послуг окремим когортам населення до широких просвітницьких заходів і практичних екологічних ініціатив. Більш детальну інформацію про підтримані проекти див. у розділі Архів підтриманих проектів.

  Наприкінці програми була видана книжка вибраних історій про підтримані в рамках програми проекти (українською та англійською мовами). Додаткову інформацію про результати підтриманих проектів див. у розділі “Антологія успіхів ОГС”.


 5. Простягни руку (2006)
  (Фінансування: Агентство США з Міжнародного Розвитку)

  Програма виконувалася на території Черкаської, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської, Київської, Одеської, Миколаївської областей, а також в Криму, і була компонентом проекту “Мережа громадянської дії в Україні” (UCAN) Інституту сталих спільнот (Вермонт, США). Програма мала на меті сприяння розвитку толерантності в Україні шляхом підтримки проектів, спрямованих на подолання помилкових стереотипів та запобігання дискримінації, пов’язаних із ВІЛ/СНІД.

  ” Підтримано 14 проектів з бюджетом 2 486-4 000 доларів США на загальну суму 50 тисяч доларів США. Більш детальну інформацію про підтримані проекти див. у розділі Архів підтриманих проектів.

  Деякі результати впровадження профінансованих проектів такі:

  1. більше 1,5 тисяч людей брали участь у заходах в рамках проектів;
  2. майже 30 тисяч людей отримали інформацію;
  3. в рамках підтриманих проектів було здійснено 27 просвітницьких та навчальних заходів, 8 широких просвітницьких кампаній, 6 заходів для пошуку та аналізу інформації, видання 19 матеріалів, створення 2 центрів (кожен проект передбачав, як правило, декілька заходів).

  Додаткову інформацію про результати підтриманих проектів див. у розділі “Антологія успіхів ОГС”.


 6. Воля громадська – сила могутня! (2003-2006)
  (Фінансування: Агентство США з Міжнародного Розвитку)

  Програма виконувалася в рамках проекту “Мережа громадянської дії в Україні” (UCAN) у партнерстві з Інститутом сталих спільнот (Вермонт, США) і мала на меті сприяння розбудові громадянського суспільства через підтримку ОГС, які представляють і захищають інтереси громадян, впливають на формування громадської думки і на процес прийняття рішень у державі, сприяють розвиткові демократичного управління, в тому числі звітності влади перед громадою.

  Надано 108 грантів обсягом від 613 до 3 500 доларів США на загальну суму 300 тисяч 40 доларів США. Більш детальну інформацію про підтримані проекти див. у розділі Архів підтриманих проектів.

  Деякі результати впровадження профінансованих проектів ОГС::

  1. більше 8 тисяч людей брали безпосередню участь у заходах;
  2. майже 18 мільйонів людей отримали інформацію;
  3. підтримані в рамках програми проекти були спрямовані на просування та захист інтересів різних категорій населення у сферах соціального захисту (45 проектів), просвіти й освіти (40), екології (21), права (12), місцевого самоврядування (10), охорони здоров’я (9), взаємодії між різними секторами суспільства (9), культури (4), економіки (3) (деколи проблеми до вирішення одним проектом належали до декількох сфер суспільного життя);
  4. підтримані проекти були спрямовані на користь таких цільових груп населення: бідні, безробітні, сироти, хворі, люди з функціональними обмеженнями, когорти “ризику” (жінки секс-бізнесу, люди з наркотичною залежністю тощо), в’язні, працюючі за кордоном заробітчани, діти, пенсіонери, молодь, жінки, сім’я, професійні когорти, підприємці, представники державної влади та ОГС, населення територіальних громад, усе населення в цілому;
  5. в рамках профінансованих проектів були здійснені, зокрема, такі заходи (кожен проект передбачав, як правило, декілька заходів):
   1. 139 просвітницьких та навчальних заходів (конференції, круглі столи, лекції, семінари, тренінги, консультації, громадські приймальні, телефонні “гарячі лінії”, екологічні табори тощо);
   2. 116 широких пропагандистських кампаній (конкурси, шоу, виставки, марші, кампанії у пресі);
   3. 32 правові та законодавчі акції (громадські слухання, внесення змін до чинного законодавства, судові позови, позасудові справи);
   4. 120 заходів для пошуку та аналізу інформації (збір інформації, моніторинг, опитування населення, експедиції, розробка рекомендацій);
   5. видання 57 друкованих, відео та інтернет-матеріалів (інфобуклети, брошури, плакати, стенди, листівки, бюлетені, газети, посібники, книги, відео, інтернет-сторінки);
   6. створення 18 центрів та клубів.

  Наприкінці програми була видана книжка вибраних історій про підтримані в рамках програми проекти (українською та англійською мовами). Додаткову інформацію про результати підтриманих проектів див. у розділі “Антологія успіхів ОГС”.


 7. Малі гранти на впровадження ініціатив у демонстраційних громадах МЕП (2001–2004)
  (Фінансування: Агенство США з Міжнародного Розвитку)

  Програма була компонентом проекту “Місцеві екологічні плани дій в Україні” у партнерстві з Інститутом сталих спільнот (Вермонт, США), який впроваджувався у таких громадах: місто Павлоград (Дніпропетровська область), місто Євпаторія (Автономна Республіка Крим), Балаклавський район міста Севастополя (Автономна Республіка Крим), Косівський район (Івано-Франківська область), Сватівський район (Луганська область), селище Чечельник (Вінницька область), м. Коростишів (Житомирська область).

  Мета програми – сприяти впровадженню ідей програми МЕП у демонстраційних громадах шляхом підтримки практичних дій, спрямованих на вирішення місцевих пріоритетних екологічних проблем.

  Підтримано 21 проект на загальну суму 23 тисяч доларів США. Більш детальну інформацію про підтримані проекти див. у розділі Архів підтриманих проектів. Додаткову інформацію про результати підтриманих проектів див. у розділі“Антологія успіхів ОГС”.


 8. Екологічний шлях у майбутнє (2000-2002)
  (Фінансування: Фонд Чарльза Стюарта Мотта, США)

  Мета програми: сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні через активізацію ролі неприбуткових громадських організацій у вирішенні проблем в галузі екології.

  Підтримано 124 проекти ОГС з 50 населених пунктів України на загальну суму 150 тис. 717 доларів США. Більш детальну інформацію про підтримані проекти див. у розділі Архів підтриманих проектів.

  Діяльність в межах підтриманих проектів охопила усі регіони країни і 750 тисяч населення України взяли участь у заходах або отримали інформацію про проекти. По завершенні програми було видано книгу вибраних історій про підтримані проекти. Додаткову інформацію про результати підтриманих проектів див. у розділі “Антологія успіхів ОГС”.


 9. Партнерство влади та громади – щоб хата чистою була! (1999-2000)
  (Фінансування: Агентство США з міжнародного розвитку)

  Програма була компонентом проекту “Просвітницька кампанія МЕП” у партнерстві з ISAR, Inc. (див. розділ Партнери ІСАР “ЄДНАННЯ”) і була спрямована на сприяння співпраці громадськості з владою для вирішення екологічних проблем на місцевому рівні та підготовці сприятливого ґрунту для Програми місцевих екологічних дій в Україні.

  Надано 10 грантів на загальну суму $20 000 на виконання спільних екологічних проектів ОГС та місцевої влади. Більш детальну інформацію про підтримані проекти див. у розділі Архів підтриманих проектів.